Práce probíhá vždy společně s klientem, v tvůrčí náladě a chuti najít odpovědi na ty správné otázky.

Branding

Youngster LTD.

Brand Youngster LTD. vznikl na základě kreativní práce v úzké spolupráci s klientem. Na workshopu jsme si definovali kontext, cílové skupiny a hodnoty značky. Na základě kreativního konceptu, který jsme testovali na uživatelích, vznikaly skici, které byly dopracovány do finální podoby loga.

Další ukázky aplikace značky najdete na mém grafickém portfoliu.

Tvorba webu

MAS Broumovsko+

Pro Místní akční skupinu Broumovsko+ jsem navrhl nový web včetně formulace textů. O celé zakázce si můžete přečíst v případové studii MAS Broumovsko+: Nebojte se u nás žádat.

Co vzniklo: Struktura a grafika webu, výstižné texty srozumitelné pro danou cílovou skupinu

Velkým přínosem je hlavně ujasnění si, co od webu očekáváme, co vše chceme změnit, jak už fungovat nechceme, co chceme aby bylo obsahem webu. Přínosný byl také brainstorming a zapojení nás všech. Dalším velkým přínosem je ujasnění si kroků do budoucna a rozdělení úkolů.
Hana Colby, MAS Broumovsko+

Inovace projektu

Cena Josefa Vavrouška

V Nadaci Partnerství jsme v rámci inovačního týmu vytvořili novou vizi Ceny Josefa Vavrouška.

Co mimo jiné vzniklo: Nový návrh kategorií ceny, nápady na inovace webu, nápady jak pracovat s laureáty, nápady na propagaci.

Komunitní plánování

Strategické plánování ve Fryštáku

Ve Fryštáku jsem pomohl vymyslet a naplánovat setkání neziskových organizací. Společně s Martinem Nawrathem, který veřejná setkání facilitoval, jsme hledali společné potřeby neziskovek a vytvářeli prostor pro jejich spolupráci.

Podívejte se na video:

Co mimo jiné vzniklo: Vůbec první setkání neziskových organizací, tým PRKNNO, společné priority neziskovek – podklad pro strategické plánování.

„Spolupráci s Františkem bych doporučil každému, kdo se chce od intuitivní potřeby posunout k jasně formulované strukturované vizi. Pokud je vás více, pak vás zábavnou formou přivede i k vašim přirozeným rolím v projektu. Dáte-li mu předem potřebné podklady, připraví pro vás pracovní setkání, z kterého budete odcházet nadšení a s vědomím, že víte co a jak máte dále dělat.“
Tomáš Černý, radní a zastupitel města Fryšták, místní aktivista

Strategické plánování pro Lesní školku Na pasece

Prvotním impulzem bylo hledání nového zázemí, které by mělo větší potenciál pro rozvoj sdružení. Zároveň se formoval strategický tým. Postupně jsme v rámci společných workshopů řešili: Co chceme od nového zázemí (sladění představ v rámci týmu), ujasnění strategie (na co zaměřit pozornost v rozvoji sdružení), ujasnění rolí v týmu, vznik strategického týmu a dohodu o financích mezi investorem a školkou. Práce probíhá vždy podle aktuální potřeby.

Lesní škola Sýkorka

Facilitoval jsem schůzky vznikajícího týmu, který si ujasňoval vizi, hodnoty a pedagogické principy školy. A také se samotný tým postupně formoval – každý člen týmu si ujasňoval svoji roli a co chce do projektu přinést.


Přečtěte si na mém blogu: Jak se klube komunitní škola Sýkorka

Komunitní aktivity ve Zlíně

Ve Zlíně jsme zjišťovali potřeby a hledali zdroje v rámci příležitosti vytvořit komunitní prostory. Byl to dobrý základ pro iniciaci a síťování různých aktivit zdola. Jedním z výstupů je neformální sdružení Kompost Zlín, které funguje jako platforma pro síťování a sdílení informací.

A jaké je vaše téma?

→ Chci se podělit o svůj záměr

Přečtěte si moje postřehy z kreativní práce