„Všechno je zdroj“ je jedním z principů permakulturního designu. Uplatňuju ho například při komunitním plánování, kdy hledáme dovednosti a materiální i finanční zdroje primárně uvnitř komunity. Z toho pak vycházíme při nápadech, na co by se komunita mohla zaměřit.

Baví mě uplatňovat permakulturu v běžném životě. Baví mě inspirovat se přírodou. Příroda nepotřebuje dotace ani nevytváří odpad. Příroda je přirozeně kreativní a udržitelná.