Uvědomil jsem si, že při kreativní tvorbě postupuju stejně jako při vyklízení věcí:

1. krok: Prozkoumání terénu
Prostě vytáhneme na světlo boží všechno, co máme. Z šuplíků, ze zasutých skříní, z úložných prostor... To je obrazně řečeno to, co máme uvnitř v sobě.
Pak prozkoumáme okolí, tak jak jsme v danou chvíli schopní. To je okolní prostředí, tedy kontext.

2. krok: Úklid
Pak začneme věci třídit, tak jak k sobě patří.
A ujasníme si, co chceme nechat. To, bez čeho se můžeme obejít, prostě zahodíme.
V této fázi v rámci kreativního procesu hledáme výstižná vyjádření a vyjasňují se společné zájmy, potřeby, motivace…

3. krok: Čistější hlava, jasnější směr
Další kroky, které je potřeba udělat, nás napadají samy. Když se jich budeme držet, půjde to samo.

Ano, je to de facto debordelizace. To samé, co dělá např. Marie Kondo se svou úklidovou metodou.

Vyžaduje to sice vaše aktivní zapojení, ale po dokončení této fáze se budete cítit tak nějak lehčí. A všichni budou vědět, co mají dělat.