Uvědomil jsem si, že při kreativní tvorbě jsou ve hře tři roviny:

Téma, proces a lidská rovina (a to jak individuální, tak skupinová)

Většinou jsme zvyklí pracovat jen v rovině tématu (úkol, cíl...). To považujeme za „práci“. Nicméně, abychom smysluplně postupovali krok za krokem, je potřeba se naučit vědomě pracovat i s procesem (Co teď dělám?).

A na té lidské rovině to stojí. Pokud tahle nefunguje, nebude fungovat nic.

Musíme proto věnovat pozornost všem třem rovinám.