Používám metody a postupy označované jako Design thinking či Kreativní řešení problémů. Orientuju se na člověka a jeho potřeby.

Pomocí vizuálních nástrojů a facilitačních metod pomáhám hledat společnou motivaci lidí.

Kdy se to může hodit?

  • Pokud potřebujete naplánovat projekt, na kterém se podílí více subjektů či členů týmu
  • Pokud hledáte cesty a strategie pro váš záměr
  • Pokud chcete rozvíjet místní komunitu

Pomůžu vám:

  • Najít nové možnosti a nápady
  • Zapojit všechny lidi v týmu
  • Najít společné motivace
  • Získat nadhled
  • Naplánovat další kroky (CO-KDO-KDY)

A hlavně: Pracovat tímto způsobem je tak příjemné.

Kreativní proces v krocích

V nejobecnějším smyslu by se kreativní proces dal shrnout takto:
Výchozí situace → Kreativní workshop (Zmapování terénu → Nasměrování → Nápady) → Realizace dalších kroků
ikonka
Výchozí situace

Je to situace, ve které se nacházíte. V této chvíli víte, nebo aspoň tušíte, čeho chcete dosáhnout. Možná ale nevíte, z které strany to vzít.

Co je na tom příjemné: Nemusíte vědět přesně, co chcete.

ikonka
ikonka
1. Zmapování terénu

Prozkoumáme výchozí situaci. Jaký je kontext? Je tam nějaký problém? Nejasný problém rozložíme na uchopitelnější celky a hledáme mezi nimi vazby, vztahy a souvislosti.

Co je na tom příjemné: Najdeme se v čase a prostoru.

ikonka
ikonka
2. Nasměrování tvůrčí energie

Zformulujeme klíčovou výzvu, tedy otázku začínající „Jak můžeme…“ Ta v sobě obsahuje inovativní energii i vnitřní motivaci řešení.

Co je na tom příjemné: Zaměříme se na jednu věc.

ikonka
ikonka
3. Nápady na řešení

Vytvoříme nápady na řešení a principy pomáhající řešení.

Co je na tom příjemné: Je to většinou docela sranda.

ikonka
ikonka
Výstup: Další kroky „CO-KDO-KDY“

Zformulujeme konkrétní jasně specifikované kroky, které vám pomůžou pohnout se dál.

Co je na tom příjemné: Víme, co máme dělat. A chceme to dělat.

Kolik to zabere času?

Společná kreativní práce probíhá v rámci jednoho či více workshopů v obvyklém rozsahu 3-4 hod./workshop. Celkový rozsah práce závisí na tématu, počtu lidí a kontextu práce. Je potřeba počítat i s časem na přípravu (shromáždění relevantních informací a podkladů).

Kolik to stojí?

Každý projekt chce svoje. Cenu počítám vždy individuálně na základě náročnosti projektu (téma, dopad, počet zúčastněných lidí...).
Pro vaši rámcovou představu, ceny začínají obvykle od 3000–4000 Kč za jeden workshop.

Úvodní nezávaznou konzultaci v rozsahu jedné hodiny vám nabízím zdarma.

Přečtěte si moje postřehy z kreativní práce